Andre betingelser

Andre betingelser

Oplysningerne på dette websted er præsenteret i eksisterende tilstand. Touratech Nordic kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader, der opstår i forbindelse med brug af denne hjemmeside eller andre hyperlinkede websider, såsom tabt fortjeneste, driftstab, tab af programmer, data eller anden måde, selv hvis vi/du udtrykkeligt er blevet underrettet om disse skader. Denne hjemmeside indeholder hyperlinks til ikke Touratech-relaterede websider. Touratech Nordic kan ikke holdes ansvarlig med hensyn til betingelserne i disse websider.


Forbrugerkøb

Touratech Nordic opererer under Consumer Sales (www.konsumentverket.se) og følger Forbrugerstyrelsens anbefalinger i en evt. tvist. I tillæg til dette, kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skade forårsaget af Touratech-produkt (er) eller andre produkter i vores katalog, herunder ethvert tab eller skade forårsaget af tillid til oplysningerne på hjemmesiden eller i vores papir katalog. Det er brugerens ansvar at vurdere nøjagtigheden og fuldstændigheden af de artikler, der leveres af Touratech Nordic. Brugeren accepterer alt ansvar, når han installerer/samler produktet. Touratech Nordic kan ikke holdes ansvarlig for forkert installation/montering.